תקנון סדנת וידאו

השימוש באתר ובחומרים הכלולים בו הינם לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי. תקנון זה מסדיר בשפה פשוטה את התנאים אשר מקבל על עצמו משתמש בעת ההרשמה לקורס. אישור קריאת התקנון בעת ההרשמה מהווה הסכמה מצד הנרשם לתנאי האתר ולתקנון זה בפרט ולכן חובה לקרוא אותו בעיון בטרם השלמת הרישום לאתר.

 1. השימוש הוא שימוש אישי בלבד – רכשתם את הזכות לעבור את התהליך באופן אישי בלבד ולצורך מטרות פרטיות בלבד. פרטיי הגישה הינם אישיים ואין להעביר אותם לאחר. גישה ממכשירים שונים מנוטרת ע"י מנהלי האתר. משתמש אשר יפר הוראה זו גורם נזק לבעלי האתר וצפוי לנקיטת הליכים משפטיים נגדו.
 2. פרטיי גישה – הזכות להירשם לקורס הווידאו מותנית בתשלום, על המשתמש חלה חובה לשמור על סודיות פרטי הגישה לחשבונו, במידה וישנו חשש לזליגת פרטיי הגישה על המשתמש להחליף סיסמא ולהודיע למנהלי האתר באופן מיידי.
 3. וידאו ותוכן – כל התכנים באתר המועברים בצורה ויזואלית, סאונד וכל צורה אחרת הינם בבעלותה הבלעדית של אוראל שופן ומוגנים ע"פ דיני זכויות היוצרים. השימוש המותר היחיד בתכנים אלו הינו למידה לצרכים אישיים ופרטיים בלבד. כל שימוש מסחרי אסור בהחלט ויגרור נקיטת הליכים משפטיים כנגד המפר.
 4. העתקה/הפצה/שידור/שכפול/הקלטה/הצגה/ הטמעה או כל שימוש אחר בתכני האתר – החורג משימוש פרטי שאינו לצורך מסחרי אסור בתכלית האיסור. באישור תקנון זה מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש מהאמור לעיל בתכנים אלו בין במישרין ובין בעקיפין ולא יאפשר לאחרים לעשות כן לכל מטרה.
 5. אחריות מלאה ל9 חודשים – הבטחת הזוגיות במסגרת הקורס ניתנת הבטחה שרוכש הקורס יגיע לזוגיות תוך 9 חודשים או יקבל את כספו בחזרה. האפשרות לקבל את הכסף בחזרה מותנית בארבעה תנאים מצטברים(1) על הלקוח לצפות בכל תכני הקורס במלואם ולאחר צפייה בכל סרטון יש לסמן שהצפייה הושלמה.(2) צריך לצפות בכל שיעור ביום נפרד. צפייה בשני שיעורים ביום לא תחשב כצפייה.(3) יש להשלים את הצפייה בקורס תוך 4 חודשים מיום רכישת הקורס.(4) הלקוח לא הגיע לזוגיות תוך 9 חודשים מיום רכישת הקורס. את בקשת הביטול יש להעביר למייל [email protected] לאחר תשעה חודשים מיום רכישת הקורס ולא יאוחר מ9 חודשים ו7 ימים לאחר רכישת הקורס.
 6. אחריות על תכנים – התכנים ניתנים למשתמש לשימוש כפי שהם. אוראל שופן משקיעה את מירב מאמציה כדי לשמור על התכנים באתר רלוונטיים ומעודכנים ובאיכות הגבוהה ביותר האפשרית.
 7. הצהרת המשתמש – המשתמש מצהיר שהוא אחראי באופן מלא על כל שימוש ופעולה שהוא נוקט בעקבות הצפייה בסרטונים ובתכנים המוצעים באתר. אוראל שופן ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות ולא יהיו אחראיים לכל נזק, ישיר או עקיף שיגרם למשתמש או לכל צד אחר כתוצאה משימוש בתכנים, באתר ובשירות.
 8. תובנות והצהרה בריאותית – המשתמש מצהיר כי אין הוא מאובחן פסיכיאטרית ואינו נמצא בטיפול פסיכיאטרי – במידה וכן עליו להודיע לאוראל באופן מיידי ולחדול משימוש בתכנים לפניי אישור מאוראל הלקוח מבין כי אין לפרש את הקורס כטיפול פסיכולוגי או כל סוג של טיפול תרפויטי. הלקוח מתחיל את הקורס בהבנה שהוא אחראי לתוצאות שהוא ישיג במסגרת זו.
 9. בין השיעורים – ישנה מחויבות מצד המשתמש לבצע משימות ותרגילים בשיעורים. המשימות חיוניות לשמירת הרצף בין הפגישות ,ליצירת דינאמיקה של התקדמות ומהווה מרכיב מרכזי בהפקת המירב מקורס זה.
 10. תקלות ושיבושים – במידה והמשתמש נתקל בליקויים בהעברת התכנים עליו ליידע את מפעילי האתר והם מתחייבים להגיב לתקלות בהקדם האפשרי לא יאוחר מ3 ימי עסקים מרגע הפנייה במייל.
 11. פרטיות – האתר אוסף ושומר מידע על המשתמש בעת רכישת הקורס ותוך כדי השימוש באתר. על המשתמש לעדכן פרטי קשר לגישה ישירה עמו. פרטיי המשתמש מועברים לחברת סליקה (תשלום באשראי) במידה והתשלום עבור השימוש בקורס נעשה בכרטיס אשראי. מפעילי האתר ואוראל שופן מתחייבים לשמור על המידע בצורה מאובטחת, לשמור על כללי אתיקה ופרטיות בצורה מחמירה ולא להעביר מידע לצד ג' למעט שימושים הגיוניים הנדרשים לפעילות האתר. יובהר כי לא נשמרים באתר פרטיי האשראי של המתשמש.
 12. הפסקת שימוש – אוראל שופן ומנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק או לסרב לרישום לאתר מסיבות השמורות עימם לפי שיקול דעתם הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. משתמש שרכש שירות אך גישתו בוטלה או הופסקה יקבל את כספו חזרה כל עוד לא עשה שימוש הפוגע בבעלי האתר.
 13. גישה לתכנים – גישה לתכני הוידאו תהיה פתוחה ל12 חודשים מיום הרישום לקורס, במידה ותרצו לגשת לתכנים שוב יש לפנות בטלפון למנהלי האתר ובהתאם לנסיבות תוארך הגישה (אנחנו נעשה הכל כדי שתמקסמו את הפוטנציאל שלכם להגיע לזוגיות).
 14. השיעורים וסדר פתיחתם – המשתמש מבין שהגישה לתכנים הינה הדרגתית, השיעורים יפתחו כל 7 ימים ותשלח הודעה על פתיחתם במייל. לא ניתן לפתוח גישה לשיעורים לפני הזמן.
 15. פרסום תגובות – המשתמש מבין שתגובות אותם ירשום במסגרת הקורס ייוצגו באתר עם פרטי הגישה אותם מסר לכל גולשי האתר שצופים בקורס.
עוד רגע יהיו התוצאות